ASTMAHJEM I NORGE
for danske børnKilder:

Dansk Røde Kors arkiv
(Rigsarkivet i København)

Norges Røde Kors arkiv
(Riksarkivet i Oslo)Kontakt:

Sven R. Johnsen
Tveitemovegen 3
N-3570 Ål, Norge

svenj@online.no


Henvisninger:

Fotogalleri fra astmahjemmet

Artikel i Wikipedia

Dansk BørneAstma Center

Astma- og allergiforbundet

Kongsberg kommune

Indledning.


I årene efter 2. verdenskrig, fra 1946 til 1979, blev flere tusinde danske børn med astma sendt på 2-4 måneders ophold i Norge for at blive raske i den rene norske fjeldluft. Ordningen kom i stand som en tak for hjælpen, som danskerne - specielt de danske børn - havde ydet nordmændene - specielt de norske børn - under krigen. Opholdet blev organiseret gennem Dansk og Norges Røde Kors.

De første børn blev foråret 1946 sendt til kurstedet Modum Bad i Buskerud, som dengang var ejet af Norges Røde Kors. I de følgende tre år, fra efteråret 1946 til efteråret 1949, lejede Dansk Røde Kors Halmrast gård i Valdres som astmahjem for tilsammen ca 500 danske børn. Samtidig blev et mindre antal børn sendt til Ustaoset og Geilomo i højfjeldet øverst i Hallingdal i 1948, og til Minde pensionat udenfor Kongsberg 1949-50.
Endelig sommeren 1950 stod Astmahjemmet i Saggrenda ved Kongsberg færdigt. Fra 1950 til 1979 fik 82 hold med tilsammen ca 4000 børn her ophold af fire måneders varighed. Et stort antal, fortrinsvis danske, "tanter" (og enkelte "onkler") var i årenes løb ansat ved astmahjemmene i Norge.
Astmahjemmet i Kongsberg blev nedlagt sommeren 1979, bl. a. på grund af problemer med at skaffe sygeplejefagligt personale. På dette tidspunkt var der desuden gjort store fremskridt i den medicinske behandlig af astma, og sygekasserne var tilbageholdende med at give tilskud til ophold i Norge.

De allerfleste børn havde en god tid - trods hjemlængsel - på astmahjemmet, fri for astma og andre allergiske plager. Men efter hjemkomst til Danmark vendte plagerne tilbage. I det medicinsk-faglige miljø var der - særlig i begyndelsen - nogen uenighed om den positive betydning af ophold på astmahjem i Norge.
Uanset fik børnene et minde for livet.